Användarvillkor

Användning: 

www.SPOT-A-SHOP.SE arbetar under eHaven Ltd (eHaven) vars syfte är att ge konsumenterna kostnadsfri produkt-information av tredje part till konsumenten.

Villkor och förutsättningar 

Trots att eHaven Ltd kontinuerligt övervakar innehållet på SPOT-A-SHOP.SE, har eHaven Oy inte något ansvar för innehållet i externa länkar. Dessa externa länkar till online-butiken är ägaren till hemsidan själv ansvarig för vilket inkluderar allt material som presenteras på deras webbplats. SPOT-A-SHOP.se och dess tillhörande underdomäner innehåller vägledande länkar till andra webbplatser som omfattas av nästa. För att förtydliga, så har SPOT-A-SHOP.SE inte på något sätt influens angående innehåll på vidarebefordrande webbplatser. 

Villkor 

eHaven och dess produkt www.SPOT-A-SHOP.FI agerar inte själva som en online-butik eller återförsäljare. eHaven erbjuder endast information om produkter och tjänster från tredje part till sina användare. För att förtydliga; det skapas inte något kontrakt, varken försäljningskontrakt eller liknande, mellan användaren och eHaven Oy via tjänsten www.SPOT-A-SHOP.SE angående inköp av visade produkter eller tjänster. Vid intresse av inköp av produkt visad på SPOT-A-SHOPs webbsida, blir du direkt förflyttad från online-tjänsten till försäljarens hemsida från vilken den specifika produkten kommer. Vidarebefordran av produktinformation är endast tillåtet  av privatpersoner i privat syfte. Att använda information av kommersiell användning är inte tillåtet. 

Sammanfattning; Det görs aldrig ett avtal mellan eHaven Oy och konsument angående produkter visade på SPOT-A-SHOPs hemsida angående inköp kontrakt av liknande art. Vid intresse av produkt presenterad på SPOT-A-SHOPs sida, blir konsumenten vidarebefordrad till försäljarens hemsida från vilken den specifika produkten kommer.                    

De avtal om köp av en vara eller tjänst som presenteras i webbplatsen för SPOT-A-SHOP.SE ingås endast och bara mellan användaren och platsen för produkten från säljaren. Före inköp av produkt, är det användarens ansvar att granska all relevant information för den produkt eller tjänst som ska inhandlas, såväl som granskning av aktualitet av denna information. 

Det är möjligt att de namn, logotyper, produktnamn eller bolagets hemsida SPOT-A-SHOP.SE uttalande kan vara dessa företag, säljare eller producenter varumärken eller egendom. Dagens produktinformation är endast och uteslutande avsedd för användarens personliga bruk. Produktinformation bör inte användas av användaren för något annat ändamål. Användaren måste också strängt förbjudet att överföra produktdata till datorn eller en extern lagringsenhet eller i molnet (cloud computing). 

Användaren får dela produktinformation vidare om data endast delas och används för privata ändamål. Användning av information för kommersiellt syfte är förbjudet utan undantag. 

eHaven förbehåller sig rätten att ta bort eller ändra delar på hemsidan. Dessutom kan eHaven också packa upp hela nätverksprodukten som den är utan föregående meddelande. 

Tekniska defekter och ansvar 

eHaven försöker ge oavbruten och ostörd kommunikation. eHaven kan emellertid inte påverka sådana webbtjänster eller hemsidor som inte ingår i en egen nätverksprodukt. Därför kan eHaven inte vara eller kommer att ansvara för deras tillgänglighet online och deras användbarhet.